Hakkımda

Merhaba.

Ben Uzman Psikolog Şimal Songur.

Lisans eğitimimi Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimimi İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde, Aile İçi Şiddetin Kadın Üzerindeki Etkileri konulu bitirme projesiyle tamamladım. İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Programı’nı ve Üsküdar Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Eğitimi’ni tamamladım. Psikoterapi becerilerimin hayat boyu gelişmeye devam edeceğine inanıyor ve bu yolda adımlar atıyorum.

Lisans eğitimim sırasında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Doğa Koleji’nde stajyer pikolog olarak görev aldım. Çalışma hayatıma ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine psikososyal destek ve psikolojik eğitim sağlayarak başladım.

Şu anda kendi ofisimde çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara psikolojik terapi uygulamaktayım. Çocuk ve ergen terapisinde kısa süreli çözüm odaklı terapi, bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi, yetişkin terapisinde ise bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi ekollerinden yararlanmaktayım. Eğitimlerim, stajlarım ve çalışma hayatım süresince klinik ortamda yaygın olarak kullanılan psikolojik değerlendirme testlerini uygulama ve yorumlama becerilerini kazandım.

Sertifikalarım

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, İstanbul, Nisan 2017

Şema Terapi: Model ve Teknikler, Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları. PsikoNET Psikoterapi Eğitim, İstanbul, Aralık 2015

Oyun Terapisi. PADEM Psikoloji, İstanbul, Haziran 2015

Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Yaklaşımı. PADEM Psikoloji, İstanbul, Mart 2015

Çocuk Değerlendirme Testleri: AGTE, Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama, Benton Görsel Bellek, Peabody Resim-Kelime, Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Frostig Gelişimsel Görsel Algı ve Metropolitan Okul Olgunluğu. Fenomen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Ankara, Ekim 2014