Yetişkin Terapisi

Yetişkinlik döneminde artan sorumluluklar sonucu oluşan stres bazen kişiyi çıkmaza götürebilir. Bu süreçte kişi, bir uzman psikolog eşliğinde yaşamını yeniden yapılandırabilir. Yetişkin terapisi, belirli bir yapı içerisinde, yetişkin danışanla yapılan bireysel görüşmelerdir. Danışanın getirdiği problem tüm açılardan ele alınarak beraber belirlenen amaca ulaşmak için danışanla birlikte çalışılır. Bireysel yetişkin terapisinin en temel amacı danışana problemlerle başa çıkma becerisi kazandırmak ve onu güçlendirmektir. Sadece bugünün değil, geçmişin engellerini ve geleceğe dair endişeleri fark etme ve çözümleme sürecidir.

Çalışma Alanları

 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Panik ve Anksiyete Bozuklukları (Panik Atak)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Kayıp ve Yas
 • Öfke ve Stres Yönetimi
 • Sosyal Fobi
 • Kişilerarası İlişki Sorunları
 • Uyum Sorunları
 • Doğum Sonrası Depresyon
 • Takıntılar
 • Fobiler
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma
 • Karar Verme Zorlukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikosomatik Rahatsızlıklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
 • Karşı Cinsle Sorunlar
 • Kimlik Karmaşası
 • İş Problemleri
 • Hamilelik Öncesi ve Sonrası Destek
 • İnternet, Bilgisayar ve Oyun Bağımlılığı
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Mesleki Rehberlik

Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şema Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi