Aile Danışmanlığı

Toplumsal hayattaki hızlı değişimler aile yapılarının da değişmesine (çekirdek aileye dönüşüm, tek ebeveynli ailelerin artması vb.) neden olmuştur. Kadınların da çalışma hayatına katılması ile birlikte erkek ve kadın rollerinin ve aile içi ilişkilerin değişmesi aileleri farklı şekillerde etkilemiş ve kimi ailelerde sorun oluşturmuştur. Toplumlar, ailelere ihtiyaç duydukları bilgi ve donanımı sağlayacak ve gerekli hizmetleri sunacak uygulamalar oluşturmuştur. Bunların başında da “Aile Danışmanlığı Uygulaması” gelmektedir.

Aile Danışmanlığı, aile bireyleri arasında iyi bir iletişim ortamının yaşatılması için aile bireylerine yapılan psikolojik bir danışmanlıktır. Aile Danışmanı, ailenin karşılaştığı toplumsal, ekonomik, psikolojik, hukuksal sorunlara, eşler arası uyumsuzluklara ve ebeveyn çocuk iletişiminden doğan sorunlara çözüm bulmada yardımcı olan, yeni evlenecek çiftlere aile sisteminin oluşturulmasında danışmanlık veren kişidir. Aile danışmanı, aileyi bir bütün olarak ele alır.

Çalışma Alanları

Türkiye’de sıklıkla yaşanan aile sorunları kategorileri; ekonomik ve çevresel sorunlar, aile içi iletişim ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, aile büyükleri ve akraba ilişkileri ile ilgili sorunlar, aile üyelerinin bazı kötü alışkanlıklarının bulunması, çocuklarla ve ailede bakıma muhtaç bireyler ile ilgili sorunlardır.

 • Çiftlerde İlişki Problemleri
 • Evlilik Öncesi Bilgilendirme
 • Evlilik Sorunları
 • Evliliklerde Kritik Dönemler
 • Ev İçi Sorunlar
 • Boşanma
 • Aile – Yaşam Döngüsü Sorunları
 • Ebeveynlik Becerileri
 • Çocuklarda Sorunlar
 • Çocuğun Yönlendirilmesi ile ilgili Sorunlar
 • Çocuk Bakımı ile ilgili Sorunlar
 • Tek Ebeveynli Aileler
 • Okulla ilgili Sorunlar
 • Yaşlı Anne Babaya Bakma
 • Cinsel Sorunlar

Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şema Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Pozitif Psikoterapi